Surinktų duomenų tvarkytojas yra:

Bendrovė „WOK TO WALK INTERNATIONAL, S.L.“ (toliau – „Wok to Walk“, įmonės buveinės adresas: La Rambla No. 140, 4-a, 08002, Barselona (Ispanija), elektroninio pašto adresas: info@woktowalk.com.

„Wok to Walk“ pateikti asmens duomenys bus naudojami šiems tikslams:
1. Vartotojo prašymams pateikti informaciją ir (ar) dokumentus patenkinimui. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi teisės aktais nustatytą laikotarpį.
2. Informuoti Vartotoją apie prekes, paslaugas ir „Wok to Walk“ naujienas elektroninėmis priemonėmis. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi iki tol, kol Vartotojas atšauks sutikimą dėl savo duomenų saugojimo. Jei Vartotojas nesutinka su savo duomenų tvarkymu šiuo tikslu, tuomet tai turi nurodyti atitinkame langelyje.
3. Su prekėmis ir (ar) paslaugomis susijusių sudarytų verslo santykių priežiūrai, jų vystymui bei valdymui, taip pat taikomosios programėlės punktų valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi tol, kol bus palaikomi verslo santykiai, o jiems pasibaigus, teisės aktais nustatytą laikotarpį.
4. Tuo atveju, kai per interneto svetainę ar elektroniniu paštu yra siunčiami gyvenimo aprašymai, Vartotojo pateikti duomenys bus tvarkomi prašymo priimti į darbą tikslais bei, atitinkamais atvejais, įdarbinimo „Wok to Walk“ bendrovėje tikslais. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi iki tol, kol Vartotojas atšauks sutikimą dėl savo duomenų saugojimo arba 24 mėnesius nuo duomenų gavimo.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie: a) jei Vartotojas yra individualus asmuo – sutikimas ir (ar) sutarties vykdymas, kai suinteresuotoji šalis yra sudarytos sutarties dalis; b) jei Vartotojas atstovauja juridinį asmenį – sutikimas ir (ar) teisinis interesas, susijęs su kontaktinių asmenų duomenimis. Pastaruoju atveju, Vartotojas įsipareigoja pranešti kontaktiniams asmenims šios nuostatos turinį. Duomenys gali būti atskleisti šiems tretiesiems asmenims: viešojo administravimo institucijoms, vykdant teisinius įsipareigojimus. Duomenys taip pat gali būti atskleisti tokio pobūdžio duomenų perdirbėjams: elektroninių pranešimų ir internetinės biuro programinės įrangos, talpyklų, SaaS paslaugų, tokių kaip CRM/ERP, administravimo, apskaitos, audito ir teisės paslaugų tiekėjams. „Wok to Walk“ gali perduoti asmens duomenis duomenų perdirbėjams, esantiems Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurie yra pasirašę susitarimus dėl duomenų privatumo apsaugos, remiantis Europos Komisijos reglamentu (įgyvendinimo Komisijos sprendimas (ES) 2016/1250). Suinteresuotoji šalis gali pasinaudoti savo teise gauti informaciją, su ja susipažinti, ją ištaisyti, apriboti, ją panaikinti ar perkelti, pranešdama apie tai elektroniniu paštu info@woktowalk.com arba išsiųsdama rašytinį prašymą adresu: „Wok to Walk“, La Rambla, No. 140, 4-a, 08002, Barselona (Ispanija). Asmens duomenų tvarkymo įteisinimas remiasi suinteresuotosios šalies sutikimu, todėl Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Suinteresuotoji šalis turi teisę pateikti skundą kontrolės institucijai. Informuojame, kad nepateikus reikalaujamos informacijos gali būti neįmanoma sudaryti sutarties ar siekti sutarties tikslų.
„Wok to Walk“ taikomoji programėlė gali atskleisti jūsų pateiktus duomenis dukterinei bendrovei „Wok to Walk Franchise B.V.“.