Mes siekiame užtikrinti, kad „Wok to Walk“ tinklalapis būtų prieinamas visiems naudotojams nepriklausomai nuo naudojamo prietaiso, technologijų ar galimybių. Jis sukurtas siekiant užtikrinti didžiausią prieinamumą ir galimybę juo naudotis lankytojams. Todėl šis tinklapis gali būti peržiūrimas naudojantis įvairiausiais prietaisais, pvz., stacionariais / nešiojamaisiais kompiuteriais, mobiliaisiais įrenginiais su prieiga prie interneto ir t. t.
Mes iš visų jėgų stengiamės užtikrinti, kad visa šiame tinklalapyje pateikta informacija būtų prieinama negalią turintiems žmonėms. Pavyzdžiui, regėjimo negalią turintis naudotojas gali prisijungti prie šio tinklalapio naudodamas pagalbines technologijas, tokias kaip ekrano skaitytuvai ir ekrano didintuvai.
Mes taip pat siekiame laikytis standartų ir naudojimo bei universalaus dizaino principų, kurie turi padėti visiems šio tinklalapio lankytojams.
Šis tinklalapis atitinka Žiniatinklio turinio prieinamumo A lygio gaires (ŽTPG (angl. WCAG)) 2.0, pateiktas Pasaulinio žiniatinklio konsorciumo (W3C). Dalis tinklalapyje pateiktos informacijos taip pat prieinama per nuorodas į išorinius tinklalapius. Išorinius tinklalapius, įskaitant internetines užsakymų platformas, palaiko atitinkami skyriai, atsakingi už tų tinklalapių prieinamumą, todėl jie gali nesilaikyti Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių.
Jei turite problemų ar pasiūlymų dėl tinklalapio prieinamumo, parašykite mums, kad galėtume paslaugiai reaguoti. Praneškite mums apie problemos pobūdį ir pateikite savo kontaktinius duomenis.