Eigenaar en contactinformatie

Woktowalk.com is een internet-domein van WOK TO WALK FRANCHISE B.V., VAT NL816057576B01, gevestigd aan de LEIDSESTRAAT 85, 1017NX AMSTERDAM (NEDERLAND), een in de Kamer van Koophandel in Amsterdam geregistreerde onderneming onder nummer 34252219.

Het doel van deze website is het promoten van producten, diensten en restaurants van de WOK TO WALK-keten.

Contactinformatie:

● Per telefoon: +31 20 625 0721

● Per e-mail info@woktowalk.com

● Per post, WOK TO WALK Leidsestraat 85, 1017NX Amsterdam, Nederland.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website door klanten van WOK TO WALK en door andere gebruikers. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.

WOK TO WALK behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Het doel van deze website is strikt informatief. WOK TO WALK onthoudt zich van de verantwoordelijkheid van informatie die niet onder haar naam wordt gepubliceerd, of van het incorrect gebruik van de inhoud door derden.

De gebruiker ontslaat WOK TO WALK van alle aansprakelijkheid van service-onderbrekingen van deze website, wegens elke mogelijke reden waaronder falen van hardware, software of communicatiestoornissen, of problemen in de browser-software of hardware van de gebruiker.

In het geval van links naar andere websites aanvaardt WOK TO WALK geen enkele aansprakelijkheid die voortkomt uit de toegang tot of gebruik van de genoemde links.

Intellectueel en industrieel eigendom

Deze gehele website is beschermd door de wetgeving voor intellectueel en industrieel eigendom. Tenzij anders aangegeven behoren de rechten op deze inhoud toe aan WOK TO WALK. De gebruiker accepteert dat het gebruik van de website uitsluitend beperkt is tot persoonlijke doeleinden van dezelfde gebruiker en dat de reproductie, distributie, communicatie of transformatie zonder uitdrukkelijke toestemming een schending is van de rechten van intellectueel eigendom.

Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud of de verkregen informatie van deze website te gebruiken om ongevraagde reclame te sturen. Het is de gebruiker ook niet toegestaan deze informatie te verkopen of prijs te geven,

Woktowalk.com is eigendom van WOK TO WALK FRANCHISE B.V. en mag niet zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt voor diensten of producten die geen eigendom zijn van WOK TO WALK of op een wijze die WOK TO WALK in diskrediet brengen of verwarring stichten.

Beleid met betrekking tot linken naar deze website

Als een gebruiker, instelling of website een link wil instellen naar deze website, kan dit alleen door vooraf schriftelijke toestemming van WOK TO WALK te hebben ontvangen.

Daarnaast is het alleen toegestaan een link in te stellen naar de homepage van deze website. De link moet absoluut en compleet zijn, wat inhoudt dat het de gebruiker naar de URL van WOK TO WALK moet leiden in het hele browservenster. Het is verboden inhoud van WOK TO WALK te reproduceren of deze op te nemen in een andere website of kaders zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Er mogen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste uitspraken worden weergegeven over deze website en aangeboden diensten op deze website.

De link mag geen merk, etiket, embleem, commerciële naam, handelsmerk, slogan of andere onderscheidende tekens bevatten die aan WOK TO WALK behoren.

WOK TO WALK kan onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of diensten in de gelinkte website, noch voor informatie of uitlatingen hierop.

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van deze website en de formulieren hierop vereist de acceptatie van de verwerking van gebruikersgegevens en formulieren overeenkomstig ons privacybeleid, inclusief de verzameling van toegangs-/gebruiksgegevens en het leveren van commerciële berichten via elektronische middelen.

Lees ons privacybeleid aandachtig door om te weten hoe wij de gebruikersinformatie verwerken, en hoe u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar kunt uitoefenen.

Cookies

De website gebruikt cookies, ook van derden, voor verschillende doeleinden, waaronder analyses en gerichte reclame. Het gebruik alleen van deze website met de cookies ingeschakeld in de webbrowser van de gebruiker impliceert de acceptatie van het gebruik overeenkomstig ons cookiesbeleid.

Lees ons cookiebeleid aandachtig door om te weten te komen hoe cookies worden gebruikt, hoe ze te weigeren en hoe ze te verwijderen in de webbrowser.

Spaanse versie heeft voorkeur

In het geval deze juridische verklaring vertaald is naar andere talen, en er een conflict ontstaat tussen de Spaanse versie en die in een andere taal, heeft de Spaanse versie de voorkeur.

Wetgeving en toepasbare jurisdictie:

Deze juridische verklaring en de relatie tussen WOK TO WALK en de websitegebruiker vallen onder de Nederlandse wetgeving en geschillen vallen onder de jurisdictie van Amsterdam, met uitzonderingen van gevallen van gebruikers van wie de rechtbanken van hun woonplaats voorkeur hebben.