Informācija par īpašnieku un kontaktinformācija

Woktowalk.com ir interneta domēns, kura īpašnieks ir WOK TO WALK FRANCHISE B.V., PVN Nr.: NL816057576B01, adrese: LEIDSESTRAAT 85, 1017NX AMSTERDAM (NĪDERLANDE), uzņēmums, kas reģistrēts Amsterdamas Tirdzniecības palātā ar numuru 34252219.

Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir popularizēt WOK TO WALK ķēdes produktus, pakalpojumus un restorānus.

Kontaktinformācija:

● Tālrunis: +31 20 625 0721

● E-pasts: info@woktowalk.com

● Pasta adrese: WOK TO WALK Leidsestraat 85, 1017NX Amsterdam, The Netherlands.

Ja jums ir jautājumi, droši sazinieties ar mums.

Noteikumi un nosacījumi

Šie nosacījumi reglamentē, kā WOK TO WALK klienti un citi lietotāji drīkst izmantot šo tīmekļa vietni. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem.

WOK TO WALK patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus un nosacījumus, kā arī tīmekļa vietnes saturu.

Atbildības ierobežojums

Šī tīmekļa vietne kalpo tikai informatīviem mērķiem. WOK TO WALK neuzņemas atbildību par informāciju, kas nav publicēta zem uzņēmuma nosaukuma, kā arī, ja trešās puses nekorekti izmanto vietnes saturu.

Lietotāji atbrīvo WOK TO WALK no jebkuras atbildības, kas radusies šīs tīmekļa vietnes darbības traucējumu dēļ neatkarīgi no to rašanās iemesla, tostarp aparatūras atteices, programmatūras vai sakaru traucējumu vai jebkuras lietotāja pārlūkošanas programmatūras vai aparatūras disfunkcijas dēļ.

Ja tiek sniegtas saites uz citām tīmekļa vietnēm, WOK TO WALK neuzņemas atbildību par šādu saišu atvēršanu vai izmantošanu.

Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

Jebkuri šīs tīmekļa vietnes elementi ir aizsargāti ar intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aktiem. Ja nav norādīts citādi, šī satura intelektuālā īpašuma tiesības pieder WOK TO WALK. Lietotājs piekrīt, ka tīmekļa vietni un tās saturu atļauts izmantot tikai lietotāja personīgajiem mērķiem un ka to pavairošana, izplatīšana, publiskošana vai pārveidošana bez īpašas atļaujas ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

Lietotājs neizmantos šīs tīmekļa vietnes saturu vai jebkuru šajā tīmekļa vietnē iegūtu informāciju, lai sūtītu jebkura veida nevēlamu reklāmu. Turklāt lietotājs nepārdos un neizpaudīs šādu informāciju.

Woktowalk.com īpašnieks ir WOK TO WALK FRANCHISE B.V. Šo nosaukumu bez iepriekšējas atļaujas aizliegts izmantot attiecībā uz pakalpojumiem vai produktiem, kas nepieder WOK TO WALK, vai jebkādā veidā, kas rada sajaukšanas iespēju vai diskreditē WOK TO WALK.

Politika par saišu nodrošināšanu uz šo tīmekļa vietni

Ja lietotājs, persona vai tīmekļa vietne vēlas izveidot saiti uz šo tīmekļa vietni, tai vispirms jāsaņem rakstiska atļauja no WOK TO WALK.

Turklāt tai atļauts izveidot saiti tikai uz šīs tīmekļa vietnes sākumlapu. Saitei jābūt nesadalītai un pilnīgai, t. i., jāaizved lietotājs uz WOK TO WALK tīmekļa adresi pārlūka loga pilnā paplašinājumā. Aizliegts bez iepriekšējas, rakstiskas atļaujas pavairot jebkuru WOK TO WALK vietnes daļu vai iekļaut to citā tīmekļa vietnē vai jebkurā tās lapā.

Aizliegts iekļaut nepatiesus, neprecīzus vai nepareizus apgalvojumus par šo tīmekļa vietni vai tajā piedāvātajiem pakalpojumiem.

Saite nedrīkst saturēt zīmolu, marķējumu, emblēmu, komercnosaukumu, prečzīmi, saukli vai jebkuras citas raksturīgas zīmes, kas pieder WOK TO WALK.

WOK TO WALK nekādos apstākļos neuzņemas atbildību par saturu vai pakalpojumiem, kas iekļauti ar saiti savienotajā tīmekļa vietnē, nedz arī par tajā pieejamo informāciju vai apgalvojumiem.

Personas datu aizsardzība

Lai izmantotu šo tīmekļa vietni un jebkuras tās veidlapas, jāpiekrīt lietotāja un veidlapas datu apstrādei atbilstoši mūsu privātuma politikai, tostarp piekļuves/lietošanas datu vākšanai un komerciālās informācijas nosūtīšanai ar elektroniskiem līdzekļiem.

Uzmanīgi izlasiet mūsu privātuma politiku, lai uzzinātu, kā mēs izmantojam lietotāju informāciju un kā īstenot savas piekļuves, labošanas, dzēšanas un iebildumu tiesības.

Sīkdatnes

Šī tīmekļa vietne izmanto pirmo un trešo pušu sīkdatnes dažādiem mērķiem, tostarp datu analīzei un mērķtiecīgai reklamēšanai. Ja lietotājs izmanto šo tīmekļa vietni ar lietotāja tīmekļa pārlūkā iespējotām sīkdatnēm, viņš piekrīt to izmantošanai atbilstoši mūsu sīkdatņu politikai.

Lūdzam uzmanīgi izlasīt mūsu sīkdatņu politiku, lai uzzinātu, kā tiek izmantotas sīkdatnes un kā tās noraidīt un dzēst no tīmekļa pārlūka.

Redakcijai spāņu valodā ir augstāks juridisks spēks

Ja šis juridiskais paziņojums tiek tulkots citās valodās un rodas domstarpības starp redakciju spāņu valodā un citās valodās, redakcijai spāņu valodā ir augstāks juridisks spēks.

Tiesību akti un piemērojamā jurisdikcija

Šo juridisko paziņojumu, kā arī attiecības starp WOK TO WALK un tīmekļa vietnes lietotājiem reglamentē Nīderlandes tiesību akti, un jebkuri strīdi tiks izskatīti Amsterdamas tiesu jurisdikcijā, izņemot gadījumus, kad augstāka vara ir patērētāju mītnes valsts tiesām.