Tel Aviv Nachlat Binyamin

52 Nachlat Binyamin st
Tel Aviv

Opening hours

ראשון - שלישי: 11:00 - 00:00
רביעי: 11:00 - 01:00
חמישי: 11:00 - 04:00
שישי: 12:00 - 04:00
שבת: 14:00 - 02:00