בעלים ומידע ליצירת קשר

Woktowalk.com הוא דומיין אינטרנט בבעלות WOK TO WALK FRANCHISE B.V., VAT NL816057576B01, שכתובתה:LEIDSESTRAAT 85 1017NX אמסטרדם, הולנד, חברה רשומה במשרד המסחר באמסטרדם שמספרה 34252219.

מטרת האתר היא לקדם את המוצרים, השירותים והמסעדות של רשת WOK TO WALK.

פרטים ליצירת קשר:

● בטלפון: 31-20-625-0721+

● באמצעות דוא"ל: info@woktowalk.com

● בדואר רגיל: WOK TO WALK Leidsestraat 85, 1017NX אמסטרדם, הולנד.

אם יש לך שאלות, אל תהסס לפנות אלינו.

תנאים והתניות

התנאים האלה הם התנאים המושלים בשימוש באתר הזה על ידי לקוחות WOK TO WALK ועל ידי משתמשים אחרים כלשהם. על ידי השימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהתניות האלה.

WOK TO WALK שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והתניות אלה וכן את תכני האתר, בכל עת.

הגבלת אחריות

מטרת אתר זה היא אך ורק למטרות מתן מידע. חברת WOK TO WALK דוחה אחריות לגבי מידע שלא פורסם תחת שמה וגם את השימוש הלא נכון בתכנים על ידי צדדים שלישיים.

המשתמש מסיר אחריות מ-WOK TO WALK לגבי אחריות כלשהי הנובעת מהפרעות בשירות שנותן אתר זה, לגבי כל סיבה אפשרית כולל כשלי חומרה, תוכנה או תקלות תקשורת, או כל בעיה בתכנת הגלישה של המשתמש או בחומרה שלו.

במקרה של קישורים לאתרים אחרים, WOK TO WALK דוחה כל אחריות הנובעת מגישה לקישורים המוזכרים או מהשימוש בהם.

קניין רוחני ותעשייתי

אתר זה בשלמותו מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני והתעשייתי. אלא אם כן צוין אחרת, זכויות הקניין הרוחני של תכנים אלה שייכות ל-WOK TO WALK. המשתמש מסכים לכך שהשימוש בתוכן האתר מוגבל אך ורק למטרות האישיות של המשתמש עצמו ושהשכפול, ההעתקה, ההפצה, התקשורת או ההתמרה שלא הורשו מפורשות מהוות פגיעה בזכויות הקניין הרוחני.

המשתמש לא ישתמש בתכנים או במידע מכל סוג שהוא שהושגו באמצעות אתר זה כדי לשלוח פרסומות לא רצויות מכל סוג שהוא. וכן, המשתמש לא ימכור מידע כזה או ימסור אותו.

אתר Woktowalk.com הנו בבעלות WOK TO WALK FRANCHISE B.V ואין להשתמש בו ללא רשות שניתנה מראש יחד עם שירותים או מוצרים שאינם שייכים ל-WOK TO WALK או בכל דרך אחרת שמביאה על WOK TO WALK בלבול או הכלמה.

מדיניות כדי להתחבר לאתר זה

אם משתמש, ישות או אתר כלשהם רוצים ליצור קישור כלשהו אל אתר זה, יש צורך להשיג אישור בכתב ומראש מטעם WOK TO WALK.

בנוסף, מותר ליצור קישור אך ורק לעמוד הבית של אתר זה. הקישור חייב להיות מוחלט ושלם, דהיינו, עליו להפנות את המשתמש אל ה-URL של WOK TO WALK בחלון הדפדפן בשלמותו. אסור, ללא רשות בכתב ומראש, להעתיק או לשכפל חלק כלשהו של אתר WOK TO WALK, או לכלול אותו בתוך אתר אחר או בתוך מסגרות כלשהן שלו.

לא ייכללו פרסומים שקריים, לא מדויקים או שגויים כלשהם לגבי אתר זה או לגבי השירותים המוצעים באתר זה.

הקישור לא יכיל כל מותג, תווית, סמל, שם מסחרי, סימן מסחרי, ססמת פרסומת או כל סימן מבחין אחר השייך ל-WOK TO WALK

חברת WOK TO WALK לא תהיה אחראית, תחת נסיבות כלשהן, לתכנים או לשירותים הכלולים באתר המקשר, וכן למידע או להצהרה כלשהם הכלולים שם.

הגנת נתונים אישיים

השימוש באתר זה ובטפסים שבו דורש את קבלת עיבוד נתוני המשתמש והטופס בהתאם למדיניות הפרטיותשלנו, כולל איסוף נתוני גישה/שימוש ומשלוח תקשורת מסחרית באמצעות אמצעים אלקטרוניים.

עיין בתשומת לב במדיניות הפרטיותשלנו כדי לדעת כיצד אנו משתמשים במידע המשתמשים ואיך תוכל לממש את זכויות הגישה, התיקון, המחיקה וההתנגדות שלך.

עוגיות

האתר משתמש בעוגיות צד ראשון וצד שלישי למספר מטרות כולל ניתוח נתוני תעבורת התנועה ופרסום ממוקד. עצם השימוש באתר זה כאשר העוגיות מופעלות בדפדפן הרשת של המשתמש משמעו קבלת השימוש בהם בהתאם למדיניות העוגיותשלנו.

אנא קרא בעיון רב את מדיניות העוגיות שלנו כדי לגלות איך משתמשים בעוגיות, איך לדחות אותן ואיך למחוק אותן בדפדפן הרשת שלך.

הגרסה הספרדית גוברת

במקרה שהודעה משפטית זו תתורגם לשפות אחרות, ובמקרה שתתגלה סתירה כלשהי בין הגרסה הספרדית לבין גרסאות בשפות אחרות, הגרסה הספרדית היא הקובעת.

חקיקה ותחום השיפוט הישים:

ההודעה המשפטית הנוכחית וכן היחסים בין WOK TO WALK לבין משתמש האתר יוסדרו על ידי החקיקה ההולנדית וכל מחלוקת תוכרע בתחום השיפוט של אמסטרדם מלבד במקרה של צרכנים לגביהם בתי המשפט של מקום מגוריהם הם הקובעים.