Omanik ja kontaktandmed

Woktowalk.com on internetidomeen, mille omanik on WOK TO WALK FRANCHISE B.V., VAT NL816057576B01, asukohaga LEIDSESTRAAT 85, 1017NX AMSTERDAM (HOLLAND), ettevõte on registreeritud Kaubanduskojas Amsterdamis numbriga 34252219.

Selle veebisaidi eesmärgiks on reklaamida WOK TO WALK-i keti tooteid, teenuseid ja restorane.

Kontaktandmed:

● telefon +31 20 625 0721,

● e-post info@woktowalk.com,

● postiaadress WOK TO WALK Leidsestraat 85, 1017NX Amsterdam, Holland.

Küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust.

Tingimused

Need tingimused reguleerivad selle veebisaidi kasutamist WOK TO WALK-i klientide ja teiste kasutajate poolt. Veebisaiti kasutades nõustute nende tingimustega.

WOK TO WALK jätab endale õiguse neid tingimusi ja veebisaidi sisu igal ajal muuta.

Vastutuse piiramine

Meie veebisaidi eesmärk on üksnes informatiivne. WOK TO WALK ei vastuta teabe eest, mis ei ole avaldatud tema nime alt, ega sisu väärkasutamise eest kolmandate isikute poolt.

Kasutaja vabastab WOK TO WALK-i igasugusest kohustusest, mis on seotud selle veebisaidi teenuste katkemisega ükskõik millisel põhjusel, sh riistvara tõrgete, tarkvara või teabevahetuse talitlushäirete või kasutaja veebilehitsemise tarkvara või riistvara probleemide tõttu.

WOK TO WALK keeldub igasugusest vastutusest seoses juurdepääsuga teiste veebisaitide linkidele või nende kasutamisega.

Intellektuaal- ja tööstusomand

See veebisait on kaitstud intellektuaal- ja tööstusomandi seadustega. Kui ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad selle sisu intellektuaalomandi õigused WOK TO WALK-ile. Kasutaja nõustub, et veebisaidi sisu tohib kasutada vaid rangelt isiklikel eesmärkidel ning selle paljundamine, levitamine, edastamine või muutmine ilma selgesõnalise loata on intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Kasutaja ei tohi kasutada veebilehel leiduvat sisu või teavet omaalgatusliku reklaami saatmiseks. Samuti ei tohi kasutaja sellist teavet müüa ega avaldada.

Woktowalk.com on WOK TO WALK FRANCHISE B.V. omand. Seda ei saa kasutada enne eelneva loata koos teenuste või toodetega, mis ei kuulu WOK TO WALK-ile, või viisil, mis toob kaasa segiajamise või seab WOK TO WALK-i halba valgusesse.

Sellele veebisaidile linkimine

Kui mõni kasutaja, üksus või veebisait soovib luua lingi sellele veebisaidile, peab ta eelnevalt saama WOK TO WALK-i kirjaliku nõusoleku.

Lisaks on lubatud linkida vaid selle veebisaidi avalehele. Tegemist peab olema absoluutlingiga, st see peab viima kasutaja WORK TO WALK-i URL-ile kogu brauseriakna ulatuses. Enne eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud paljundada mis tahes WOK TO WALK-i veebisaidi osa või siduda seda mõne teise veebisaidi või selle paneelidega.

Seal ei tohi olla mingeid valesid või ebatäpseid avaldusi selle veebisaidi ega sellel pakutavate teenuste kohta.

Link ei tohi sisaldada ühtegi WORK TO WALK-ile kuuluvat tootemarki, silti, embleemi, ärinime, kaubamärki, reklaamlauset ega mõnda teist tunnusmärki.

WOK TO WALK ei vastuta mitte mingil juhul linki pakkuva veebisaidi sisu, teenuste, teabe ega seisukohavõttude eest.

Isikuandmete kaitse

Veebisaidi ja iga selle vormi kasutamine nõuab kasutaja andmete töötlemisega nõustumist kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga, sh juurdepääsu- ja kasutusandmete kogumist ning kommertsteadete elektroonilist edastamist.

Lugege tähelepanelikult läbi meie privaatsuspoliitika, kust saate teada, kuidas kasutame kasutajate kohta käivat teavet ning kuidas kasutada õigust tutvuda andmetega, neid parandada, eemaldada ja esitada vastuväiteid.

Küpsised

See veebisait kasutab autori ja kolmanda isiku küpsiseid erinevatel eesmärkidel, sh analüüsiks ja suunatud reklaamiks. Veebisaidi kasutamine koos kasutaja veebibrauseris küpsiste lubamisega tähendab seda, et nõustute nende kasutamisega vastavalt meie küpsiste kasutamise tingimustele.

Lugege tähelepanelikult meie küpsiste kasutamise tingimusi, et saada teada, kuidas küpsiseid kasutatakse, kuidas neist keelduda ja kuidas neid veebibrauserist kustutada.

Kehtib hispaaniakeelne versioon

Kui see juriidiline teatis on tõlgitud teistesse keeltesse ja tekib vastuolu hispaaniakeelse ja mõnes teises keeles versiooni vahel, kehtib hispaaniakeelne versioon.

Õigusaktid ja kohaldatav jurisdiktsioon

Selle juriidilise teatise ning WOK TO WALK-i ja veebisaidi kasutaja seosele kohaldatakse Hollandi õigust ning mis tahes vastuolu kuulub Amsterdami kohtute jurisdiktsiooni, v.a nende tarbijate korral, kellele kohaldatakse nende elukohaga seotud kohtute jurisdiktsiooni.