Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Πολιτική Απορρήτου

Ο ελεγκτής των δεδομένων που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα είναι:

WOK TO WALK INTERNATIONAL, S.L.(εφεξής “Wok to Walk”, με έδρα επί της οδού La Rambla, nº 140, 4-a, 08002, Barcelona και διεύθυνση email info@woktowalk.com.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Wok to Walk χρησιμοποιούνται για:

  1. Τη διαχείριση πληροφοριών που ζητούνται και/ή ερωτήσεις που πραγματοποιεί ο Χρήστης. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για αυτό το σκοπό θα αποθηκεύονται σύμφωνα με το διάστημα αποθήκευσης και το καταστατικό των περιορισμών που ορίζει ο Νόμος.
  2. Την συνεχή ενημέρωση των προϊόντων Wok to Walk, τις υπηρεσίες και τα νέα με ψηφιακά μέσα. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για αυτό το σκοπό πρέπει να αποθηκεύονται μέχρι ο Χρήστης να αποσύρει τη συγκατάθεσή του. Ο Χρήστης μπορεί να υποδείξει ρητώς αν εγκρίνει αυτή την επεξεργασία δεδομένων ή όχι ανά πάσα στιγμή.
  3. Να είναι εφικτή η συντήρηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των συμβατικών προϊόντων και/ή τις υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για αυτό το σκοπό θα αποθηκεύονται καθόλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης και μέχρι να διακοπεί, η περίοδος αποθήκευσης και το καταστατικό περιορισμών που ορίζονται από το Νόμο.
  4. Αν αποστείλετε ένα βιογραφικό μέσω της ιστοσελίδας, τα δεδομένα που παρέχονται από το Χρήστη θα επεξεργάζονται για το χειρισμό αυτή της εφαρμογής και, όπου ισχύει, του επιτρέπεται να επιλέγει θέση στο Wok to Walk. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για αυτό το σκοπό πρέπει να αποθηκεύονται μέχρι ο Χρήστης να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ή μέχρι να παρέλθουν 24 μήνες από την ημερομηνία που έχουν ληφθεί.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ισχύει: α) όταν ο χρήστης είναι ένα φυσικό πρόσωπο, το περιεχόμενο και/ή εκτέλεση της συμφωνίας όπου το υποκείμενο των δεδομένων είναι μέρος της, β) όταν ο χρήστης εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο, σχετικά με τα δεδομένα των ατόμων επικοινωνίας, με αποτέλεσμα το έννομο συμφέρον της επικοινωνίας με το νομικό πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση, ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώνει τα άτομα επικοινωνίας για το περιεχόμενο αυτού του όρου. Τα δεδομένα αναφέρονται στους παρακάτω τρίτους παραλήπτες: Οι δημόσιες αρχές που συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις. Επίσης, ενδέχεται να ενημερώνονται οι παρακάτω εκτελούντες επεξεργασία: Πάροχοι επικοινωνίας online και συστημάτων γραφείου, hosting, SaaS όπως CRM/ERP, συμβουλευτικές εταιρείες, λογιστές, ελεγκτές και δικηγόροι. Η Wok to Walk μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στους εκτελούντες επεξεργασία που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής που έχει μία απόφαση περί επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1250). Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να ασκήσει, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίθεσης ή μεταφορά των δεδομένων μέσω email στο info@woktowalk.com ή μέσω επιστολής στο Wok to Walk, La Rambla, nº 140, 4-a, 08002, Barcelona Για την επεξεργασία των δεδομένων, η οποία νομιμοποιείται με τη συγκατάθεση, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να υποβάλλει καταγγελία προς την εποπτική αρχή. Με το εν λόγω έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι αν δεν παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι δυνατό να συνάψετε ή να συμμορφωθείτε με το υποκείμενο της συμφωνίας.

Εφαρμογή: Η Wok to Walk μπορεί να παρέχει τα δεδομένα σας μέσω της χρήσης της μητρικής εταιρείας Wok to Walk Franchise B.V.

Cookies

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies της προβαλλόμενης ιστοσελίδας και τρίτων για να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με αποτέλεσμα την ανάλυση των συνηθειών περιήγησης, τη διαφήμιση για τη διαχείριση της διαφήμισης σε αυτή την ιστοσελίδα και για να προσφέρει διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων. Αν συνεχίσετε την περιήγηση, θεωρείτε αυτόματα ότι αποδέχεστε τη χρήση.

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, η «συνέχεια της περιήγησης» δηλώνεται με το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού, κουτιού ή συνδέσμου στην ιστοσελίδα, λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου από εδώ ή κύλιση του κειμένου.

Τι είναι ένα cookie;

Το cookie είναι ένα αρχείο δεδομένων που γίνεται λήψη στον υπολογιστή του Χρήστη όταν επισκέπτεται συγκεκριμένες ιστοσελίδες όπως αυτή. Τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν και να ανακτούν πληροφορίες για τις συνήθειες περιήγησης του Χρήστη ή για τη συσκευή του/της, ανάλογα τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται και τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή, και βοηθούν μεταξύ άλλων την ταυτοποίηση του Χρήστη.

Ποια είδη Cookies χρησιμοποιεί αυτή η ιστοσελίδα;

Cookies αναλυτικών στοιχείων. Αυτά είναι cookies που επεξεργάζεται η Wok to Walk ή τρίτοι και επιτρέπει να προσδιοριστεί ένας αριθμός χρηστών και να υπολογιστεί και να αναλυθεί στατιστικά πως χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Για αυτό το σκοπό, αναλύεται η περιήγησή τους στην ιστοσελίδα για να βελτιώσουμε την προσφορά του περιεχομένου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται.

Διαφημιστικά Cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν όσο το δυνατόν την πιο αποτελεσματική διαχείριση του διαφημιστικού χώρου που, όπου ισχύει, ο προγραμματιστής έχει συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα, στην εφαρμογή ή την πλατφόρμα από την οποία παρέχεται η ζητούμενη υπηρεσία βάση των κριτηρίων όπως το δημοσιευμένο περιεχόμενο ή η συχνότητα που εμφανίζονται οι διαφημίσεις.

Cookies διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς Αυτά τα cookies επιτρέπουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική διαχείριση του διαφημιστικού χώρου που, όπου ισχύει, ο προγραμματιστής έχει συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα, στην εφαρμογή ή την πλατφόρμα από την οποία παρέχεται η ζητούμενη υπηρεσία. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά του χρήστη παρατηρώντας τις συνήθειες περιήγησης, το οποίο μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ στο οποίο βασίζεται η εμφάνιση της διαφήμισης.

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί:

  1. Το Google Analytics, ένα εργαλείο ανάλυσης που προσφέρεται από τρίτους, Google Inc., με έδρα τις ΗΠΑ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα δικά του cookies για να ενημερώσει για τη διάδραση μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας, αποθηκεύοντας μη προσωπικά στοιχεία ταυτότητας.

Πως μπορώ να εμποδίσω ή να απομακρύνω τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα;

Ο χρήστης μπορεί να επιτρέπει, να εμποδίζει ή να διαγράφει τα cookies που εγκαθιστούνται στις συσκευές του/της στις ρυθμίσεις του εγκατεστημένου προγράμματος περιήγησης στον υπολογιστή του/της.

Αν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την προβολή των δεδομένων του/της χρησιμοποιώντας την Google Analytics, μπορεί να εγκαταστήσει ένα επιλεγόμενο πρόσθετο για τα προγράμματα περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες στο https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631.

Η παρεμπόδιση της εγκατάστασης των cookies αναλυτικών στοιχεί που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματική χρήση της ιστοσελίδας από τον Χρήστη.