Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα Wok to Walk ανεξάρτητα της συσκευής που χρησιμοποιείται, της τεχνολογίας ή της ικανότητας.  Έχει δημιουργηθεί, με σκοπό να παρέχει μέγιστη πρόσβαση και χρήση στους επισκέπτες της. Έτσι, αυτή η ιστοσελίδα προβάλλεται σε διάφορες συσκευές όπως σταθερούς/φορητούς υπολογιστές, κινητές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, κλπ.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, ένας χρήστης με αναπηρία στην όραση, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, με ανάγνωση οθόνης και μεγέθυνση οθόνης.

Επίσης, στόχος μας είναι να συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα και να ακολουθούμε τις αρχές χρήσης και γενικού σχεδιασμού, το οποίο βοηθάει όλους τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα αυτή διαθέτει το επίπεδο Α από τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) 2.0 που έχει ορίσει το World Wide Web Consortium (W3C). Μέρος των πληροφοριών στην ιστοσελίδα είναι, επίσης, διαθέσιμες μέσω συνδέσμων από εξωτερικές ιστοσελίδες. Οι εξωτερικές ιστοσελίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πλατφόρμες για online παραγγελίες, συντηρούνται από το αντίστοιχο τμήμα που είναι υπεύθυνο για την προσβασιμότητα αυτών των ιστοσελίδων και τηρούν τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόταση σχετικά με την προσβασιμότητα σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Ενημερώστε μας για τη φύση του προβλήματος μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας.