Информация относно достъпността

Ние сме ангажирани с това да направим уебсайта Wok to Walk достъпен за всички потребители, независимо от устройството, технологията или способностите. Сайтът е разработен така, че да предложи максимална достъпност и използваемост на своите посетители. Ето защо той може да бъде разглеждан през различни устройства като настолни компютри, лаптопи, мобилни устройства с интернет и т.н.

Положили сме максимални усилия, за да гарантираме, че цялата информация на уебсайта е достъпна за хора с увреждания. Така например потребител със зрителни увреждания може да получи достъп до сайта чрез помощни технологии като програми за четене на текст от екрана или за увеличаване на шрифта.

Също така се стремим да се съобразяваме със стандартите и да следваме принципите за използваемост и универсален дизайн, които трябва да помогнат на всички потребители на сайта.

Този уебсайт отговаря на ниво A от Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.0, изработени от World Wide Web Consortium (W3C). Част от информацията на уебсайта е достъпна и чрез линкове към външни сайтове. Външните сайтове, включващи платформи за онлайн поръчки, се поддържат от съответните отдели, отговарящи за достъпността, и може да не са съобразени с Насоките за достъпност на уеб съдържанието.

Ако възникне проблем или имате предложение, свързано с достъпността на сайта, пишете ни, за да може да Ви помогнем. Информирайте ни за характера на проблема и оставете информация за контакт.